Kaisthana Samithi 2019 - 2020


   

 

Rev. Sam Thomas

Vicar/President


   

 

John George David

Vice President


   

 

Mathew Abraham

Secretary/Mandalam Member


   

 

Shaji C Thomas

Trustee Finance


   

 

John Varghese

Trustee Accountant


         

 

Pradeep V Thomas

Lay Ministrant/Diocesan Assembly Member


   

 

Wilson Karukayil

Lay Ministrant


   

 

Thomas Koshy

Sunday School


   

 

Jeevan Joy Mathews

Choir


   

 

Aji Abraham

Yuvajana Sakhyam


   

 

Manju Rinosh

Savika Sanghom


   

 

Santhosh M Philip

Edavaka Mission


   

 

Bijo John

Bethaniya P.G


   

 

Rinosh K. Mammen

Jeruselem P.G


   

 

Manoj K. Mathew

Bethsaida P.G


   

 

Yohannan Chacko

Bethalehem P.G


   

 

Abraham Thomas

Hebron P.G


   

 

Riju Mathew

Bethel P.G


   

 

Moncy Daniel

Ebenezer P.G


   

 

Bijumon Mathew

Immanuel P.G


   

 

Shiju Varghese

Geththsemane P.G


   

 

Reji Thomas

Carmel – P.G


   

 

John Varghese (Shibu)

Auditor


   

 

OOMMEN M EAPEN

Auditor


   

 

Jinu George

Reserve Auditor